Zakup innowacyjnego gniazda do produkcji cewek rdzeniowych i bezrdzeniowych


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-
realna odpowiedź na realne potrzeby

Zarząd Przedsiębiorstwa Elsit Sp. z o.o. informuje o zakończeniu projektu " Zakup gniazda innowacyjnego do produkcji cewek rdzeniowych i bezrdzeniowych w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia konkurencyjności Przedsiębiorstwa ELSIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach" dofinansowanego w wysokości 387 710,00 PLN w ramach RPO WSL 2007-2013. Wartość dofinansowanego projektu 849.131,16 PLN. termin realizacji czerwiec 2010 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl".