Wdrożenie technologii wytwarzania transformatora P001 na rdzeniu


 

 

Wdrożenie technologii zewnętrznego minimalnego naciągu do wytwarzania transformatora P001 na rdzeniu zatrzaskowym w ramach POIG 2007-2013 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3: Kredyt technologiczny wartość projektu 1.619 tys PLN, termin realizacji październik 2011.