Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Przedsiębiorstwa ELSIT Sp. z o.o

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Przedsiębiorstwa ELSIT Sp. z o.o. (projekt zrealizowany przy współudziale zewnętrznej firmy consultingowej obejmujący 900 godzin usług doradczych z zakresu: analizy rynku, analizy kompetencji Firmy oraz szans i zagrożeń, wskazania kierunków rozwoju na najbliższe lata oraz opracowania planu inwestycyjnego).
Projekt finansowany w  ramach SPO-WKP, Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
Wartość netto projektu 85 tys. PLN,
termin realizacji listopad 2006 r. - kwiecień 2007 r.