Park maszynowy

Park maszynowy to wysokiej klasy wyspecjalizowane maszyny i urządzenia najbardziej znanych w świecie producentów, który dzięki ciągłym inwestycjom stale unowocześniamy. Bazujemy na technologiach najlepszych europejskich producentów (m.in. Marsilli, SIipro, Meteor, Scheugenpflug, Neotech).

Szeroka gama produktów wytwarzana jest przy zastosowaniu:
- zautomatyzowanych nawijarek wielowrzecionowych z możliwością wykonywania   
  skręcanych wyprowadzeń (skeiner) oraz z możliwością taśmowania uzwojeń,
- jednowrzecionowych nawijarek uniwersalnych,
- wyspecjalizowanych automatów do nawijania przewodem termospiekalnym dławików
  na rdzeniach walcowych, 
- automatów do cynowania metodą zanurzeniową,
- minifal cynujących,
- komór impregnacji próżniowej,
- automatu do impregnacji żywicami dwuskładnikowymi,
- urządzeń znakujących
- wielu innych stanowisk produkcji własnej.


 
 

Przedsiębiorstwo Elsit Sp. z o.o. dysponuje aparaturą kontrolno-pomiarową najwyższej klasy. Na wyposażenie składają się przyrządy pomiarowe firmy Hewlett-Packard (mostki RLC) i firmy Good-Will Instek. Przyrządy pomiarowe pracują w komputerowych systemach rejestracji i obróbki statystycznej danych pomiarowych, co zapewnia zgodność systemów pomiarowych z wymaganiami normy ISO 9001:2000 i TS 16 949. Wszystkie systemy pomiarowe objęte są procedurą nadzoru w ramach Systemu Zarządzania Jakością.