Kontakt

Przedsiębiorstwo Elsit
Sp. z o.o.
ul. Grottgera 46-50
44-100 Gliwice
tel. 32 279 20 95
e-mail: sekretariat@elsit.pl

NIP 631-010-23-99
KRS 0000 157 254
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 160.000 PLN